Download jouw chart

Incarnatie Kruis

Een Incarnatie Kruis in Human Design is een specifieke combinatie van vier Hexagrammen die zijn afgeleid van de geboortedatum, tijd en locatie van een persoon. Het Incarnatie Kruis is een van de belangrijkste elementen van Human Design en biedt informatie over onze levensdoelen, missie en unieke bijdrage aan de wereld.

Hoe is het Incarnatie Kruis opgebouwd?

Elk Incarnatie Kruis heeft vier delen: de Sun, Earth, Personality en Design delen. Het Sun deel wordt bepaald door de positie van de zon op het moment van de geboorte van een persoon. Het Earth deel wordt bepaald door de positie van de aarde op het moment van de geboorte. Het Personality deel wordt bepaald door de posities van de planeten en de maan op het moment van de geboorte, terwijl het Design deel wordt bepaald door de positie van de planeten en de maan ongeveer 88 dagen voor de geboorte.

Elk deel van het Incarnatie Kruis biedt specifieke informatie over onze unieke levensreis. Het Sun deel vertelt ons over onze persoonlijke identiteit en hoe we onszelf zien. Het Earth deel vertelt ons over onze relatie met de wereld om ons heen en onze verbinding met de natuur. Het Personality deel vertelt ons over onze persoonlijkheid, ons gedrag en onze emoties. Het Design deel vertelt ons over onze aangeboren talenten en kwaliteiten.

Hoe werkt het Incarnatie Kruis?

Het Incarnatie Kruis is gebaseerd op het I Ching-systeem, dat bestaat uit 64 Hexagrammen. Elk Hexagram heeft een specifieke betekenis en symboliseert een specifieke levenservaring of -uitdaging.

Elk Incarnatie Kruis bestaat uit vier Hexagrammen die samen een specifieke betekenis hebben. Elk Hexagram in het Incarnatie Kruis heeft een specifieke rol en biedt informatie over een specifiek aspect van onze levensreis.

Het eerste Hexagram in het Incarnatie Kruis wordt de ‘Incarnation Gate’ genoemd en vertegenwoordigt onze levensmissie en het doel van ons bestaan. Het tweede Hexagram wordt de ‘Personality Gate’ genoemd en vertegenwoordigt onze persoonlijkheid, onze emoties en ons gedrag. Het derde Hexagram wordt de ‘Design Gate’ genoemd en vertegenwoordigt onze aangeboren talenten, kwaliteiten en potentieel. Het vierde en laatste Hexagram wordt de ‘ Environment Gate’ genoemd en vertegenwoordigt onze relatie met de wereld om ons heen en onze impact op de samenleving.

Samen vormen deze vier Hexagrammen het Incarnatie Kruis en bieden ze een holistisch beeld van onze unieke levensreis en bijdrage aan de wereld.

Wat heb je aan een Incarnatie Kruis?

Het begrijpen van ons Incarnatie Kruis kan ons helpen om meer inzicht te krijgen in wie we zijn, wat onze ware roeping is en hoe we onze unieke bijdrage aan de wereld kunnen leveren. Hier zijn enkele manieren waarop het Incarnatie Kruis ons kan helpen:

Identiteit en Zelfbewustzijn

Het Sun deel van ons Incarnatie Kruis biedt informatie over onze persoonlijke identiteit en hoe we onszelf zien. Het begrijpen van deze informatie kan ons helpen om meer zelfbewustzijn te ontwikkelen en ons te helpen begrijpen wie we werkelijk zijn. Door meer inzicht te krijgen in onze identiteit, kunnen we betere beslissingen nemen en ons leven meer in lijn brengen met wie we werkelijk zijn.

Relaties en Communicatie

Het Personality deel van ons Incarnatie Kruis biedt informatie over onze persoonlijkheid, ons gedrag en onze emoties. Het begrijpen van deze informatie kan ons helpen om beter te communiceren met anderen en onze relaties te verbeteren. Door meer inzicht te krijgen in onze eigen persoonlijkheid, kunnen we ook beter begrijpen waarom anderen zich op een bepaalde manier gedragen en hoe we beter kunnen communiceren om misverstanden te voorkomen.

Talenten en Potentieel

Het Design deel van ons Incarnatie Kruis biedt informatie over onze aangeboren talenten, kwaliteiten en potentieel. Het begrijpen van deze informatie kan ons helpen om onze unieke talenten en vaardigheden te ontdekken en ons te helpen bij het kiezen van een carrière of levenspad dat in lijn is met onze natuurlijke aanleg. Door meer inzicht te krijgen in ons potentieel, kunnen we ons ook beter voorbereiden op toekomstige uitdagingen en kansen.

Missie en Doel

Het Incarnation Gate deel van ons Incarnatie Kruis biedt informatie over onze levensmissie en het doel van ons bestaan. Het begrijpen van deze informatie kan ons helpen om onze unieke bijdrage aan de wereld te ontdekken en ons te helpen bij het vinden van betekenis en doel in ons leven. Door meer inzicht te krijgen in onze levensmissie, kunnen we ons ook beter voorbereiden op de uitdagingen en obstakels die we tegenkomen op onze reis.

Conclusie

Het Incarnatie Kruis is een krachtig instrument dat ons kan helpen om meer inzicht te krijgen in wie we zijn en wat onze unieke bijdrage aan de wereld is. Door ons Incarnatie Kruis te begrijpen, kunnen we ons leven meer in lijn brengen met onze ware aard en ons potentieel volledig benutten.

Het begrijpen van je Incarnatie Kruis kan een transformerende ervaring zijn en kan je helpen om je leven meer in lijn te brengen met je ware aard en potentieel. Het kan je helpen om betere beslissingen te nemen, je relaties te verbeteren en meer betekenis en doel in je leven te vinden.

Kortom, het Incarnatie Kruis in Human Design biedt een holistisch beeld van onze unieke reis en bijdrage aan de wereld. Door ons Incarnatie Kruis te begrijpen, kunnen we ons leven meer in lijn brengen met onze ware aard en potentieel en ons inzetten voor het creëren van een betere toekomst voor onszelf en voor anderen.

Alle Incarnatie Kruizen

Juxtaposition Cross of Alertness (44/24 | 7/13)
Juxtaposition Cross of Ambition (54/53 | 32/42)
Juxtaposition Cross of Articulation (12/11 | 25/46)
Juxtaposition Cross of Assimilation (23/43 | 30/29)
Juxtaposition Cross of Bargains (37/40 | 5/35)
Juxtaposition Cross of Beginnings (53/54 | 42/32)
Juxtaposition Cross of Behavior (10/15 | 18/17)
Juxtaposition Cross of Caring (27/28 | 19/33)
Juxtaposition Cross of Commitment (29/30 | 20/34)
Juxtaposition Cross of Completion (42/32 | 60/56)
Juxtaposition Cross of Conflict (6/36 | 15/10)
Juxtaposition Cross of Confusion (64/63 | 45/26)
Juxtaposition Cross of Conservation (32/42 | 56/60)
Juxtaposition Cross of Contribution (8/14 | 55/59)
Juxtaposition Cross of Control (21/48 | 54/53)
Juxtaposition Cross of Correction (18/17 | 39/38)
Juxtaposition Cross of Crisis (36/6 | 10/15)
Juxtaposition Cross of Denial (40/37 | 35/5)
Juxtaposition Cross of Depth (48/21 | 53/54)
Juxtaposition Cross of Detail (62/61 | 3/50)
Juxtaposition Cross of Doubts (63/64 | 26/45)
Juxtaposition Cross of Empowering (14/8 | 59/55)
Juxtaposition Cross of Experience (35/5 | 22/47)
Juxtaposition Cross of Experimentation (16/9 | 63/64)
Juxtaposition Cross of Extremes (15/10 | 17/18)
Juxtaposition Cross of Fantasy (41/31 | 44/24)
Juxtaposition Cross of Fates (30/29 | 34/20)
Juxtaposition Cross of Focus (9/16 | 64/63)
Juxtaposition Cross of Formulization (4/49 | 8/14)
Juxtaposition Cross of Grace (22/47 | 11/12)
Juxtaposition Cross of Habits (5/35 | 47/22)
Juxtaposition Cross of Ideas (11/12 | 46/25)
Juxtaposition Cross of Influence (31/41 | 24/44)
Juxtaposition Cross of Innocence (25/46 | 58/52)
Juxtaposition Cross of Insight (43/23 | 29/30)
Juxtaposition Cross of Interaction (7/13 | 23/43)
Juxtaposition Cross of Intuition (57/51 | 62/61)
Juxtaposition Cross of Limitation (60/56 | 28/27)
Juxtaposition Cross of Listening (13/7 | 43/23)
Juxtaposition Cross of Moods (55/59 | 9/16)
Juxtaposition Cross of Mutation (3/50 | 41/31)
Juxtaposition Cross of Need (19/33 | 1/2)
Juxtaposition Cross of Opinions (17/18 | 38/39)
Juxtaposition Cross of Opposition (38/39 | 57/51)
Juxtaposition Cross of Oppression (47/22 | 12/11)
Juxtaposition Cross of Possession (45/26 | 36/6)
Juxtaposition Cross of Power (34/20 | 40/37)
Juxtaposition Cross of Principles (49/4 | 14/8)
Juxtaposition Cross of Provocation (39/38 | 51/57)
Juxtaposition Cross of Rationalization (24/44 | 13/7)
Juxtaposition Cross of Retreat (33/19 | 2/1)
Juxtaposition Cross of Risks (28/27 | 33/19)
Juxtaposition Cross of Self-expression (1/2 | 4/49)
Juxtaposition Cross of Serendipity (46/25 | 52/58)
Juxtaposition Cross of Shock (51/57 | 61/62)
Juxtaposition Cross of Stillness (52/58 | 21/48)
Juxtaposition Cross of Stimulation (56/60 | 27/28)
Juxtaposition Cross of Strategy (59/55 | 16/9)
Juxtaposition Cross of The Driver (2/1 | 49/4)
Juxtaposition Cross of The Now (20/34 | 37/40)
Juxtaposition Cross of The Trickster (26/45 | 6/36)
Juxtaposition Cross of Thinking (61/62 | 50/3)
Juxtaposition Cross of Values (50/3 | 31/41)
Juxtaposition Cross of Vitality (58/52 | 48/21)
Left Angle Cross of Alignment (27/28 | 19/33)
Left Angle Cross of Confrontation (26/45 | 6/36)
Left Angle Cross of Cycles (53/54 | 42/32)
Left Angle Cross of Dedication (23/43 | 30/29)
Left Angle Cross of Defiance (1/2 | 4/49)
Left Angle Cross of Demands (52/58 | 21/48)
Left Angle Cross of Distraction (56/60 | 27/28)
Left Angle Cross of Dominion (63/64 | 26/45)
Left Angle Cross of Duality (20/34 | 37/40)
Left Angle Cross of Education (11/12 | 46/25)
Left Angle Cross of Endeavor (21/48 | 54/53)
Left Angle Cross of Healing (25/46 | 58/52)
Left Angle Cross of Identification (16/9 | 63/64)
Left Angle Cross of Incarnation (24/44 | 13/7)
Left Angle Cross of Individualism (38/39 | 57/51)
Left Angle Cross of Industry (29/30 | 20/34)
Left Angle Cross of Informing (22/47 | 11/12)
Left Angle Cross of Limitation (32/42 | 56/60)
Left Angle Cross of Masks (13/7 | 43/23)
Left Angle Cross of Migration (37/40 | 5/35)
Left Angle Cross of Obscuration (61/62 | 50/3)
Left Angle Cross of Prevention (10/15 | 18/17)
Left Angle Cross of Refinement (19/33 | 1/2)
Left Angle Cross of Revolution (4/49 | 8/14)
Left Angle Cross of Separation (35/5 | 22/47)
Left Angle Cross of Spirit (55/59 | 9/16)
Left Angle Cross of The Alpha (31/41 | 24/44)
Left Angle Cross of The Clarion (51/57 | 61/62)
Left Angle Cross of The Plane (36/6 | 10/15)
Left Angle Cross of Uncertainty (14/8 | 59/55)
Left Angle Cross of Upheaval (17/18 | 38/39)
Left Angle Cross of Wishes (3/50 | 41/31)
Right Angle Cross of Consciousness (35/5 | 63/64)
Right Angle Cross of Contagion (14/8 | 29/30)
Right Angle Cross of Eden (11/12 | 6/36)
Right Angle Cross of Explanation (23/43 | 49/4)
Right Angle Cross of Laws (3/50 | 60/56)
Right Angle Cross of Maya (32/42 | 62/61)
Right Angle Cross of Penetration (51/57 | 54/53)
Right Angle Cross of Planning (16/9 | 37/40)
Right Angle Cross of Rulership (22/47 | 26/45)
Right Angle Cross of Service (17/18 | 58/52)
Right Angle Cross of Tension (21/48 | 38/39)
Right Angle Cross of The Four Ways (19/33 | 44/24)
Right Angle Cross of The Sleeping Phoenix (20/34 | 55/59)
Right Angle Cross of The Sphinx (1/2 | 7/13)
Right Angle Cross of The Unexpected (27/28 | 41/31)
Right Angle Cross of The Vessel of Love (10/15 | 46/25)