Download jouw chart

Juxtaposition Cross of Values

Het Juxtaposition Cross of Values (50/3 | 31/41) is een bijzonder Incarnatie Kruis dat gericht is op het ontwikkelen van een diep begrip van waarden en principes in het leven. Mensen die dit kruis dragen, hechten veel waarde aan eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid.

Het kruis is opgebouwd uit twee kanalen: het Kanaal van Verlichting en het Kanaal van Strijd. Het Kanaal van Verlichting biedt individuen inzicht in de universele principes die het leven regeren. Dit stelt hen in staat om hun eigen persoonlijke waarden en principes te ontdekken en te ontwikkelen. Het Kanaal van Strijd daarentegen geeft mensen de kracht en de wil om te vechten voor waar ze in geloven.

Mensen met het Juxtaposition Cross of Values hebben daarom de potentie om zeer toegewijd te zijn aan hun principes en waarden. Ze hebben een diepgaand begrip van wat juist is en wat niet, en handelen hier ook naar. Ze zijn eerlijk, integer en rechtvaardig en verwachten dit ook van anderen.

De energie van dit kruis is gericht op het ontwikkelen van een diep begrip van waarden en principes. Dit betekent dat deze individuen zich bewust zijn van wat echt belangrijk is in het leven en hier hun leven naar inrichten. Ze zijn toegewijd aan hun principes en waarden en hebben de kracht en de wil om hiervoor te strijden.

Dit Incarnatie Kruis is daarom zeer geschikt voor mensen die willen werken in banen waarin eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan banen in de juridische sector, de politiek of het maatschappelijk werk. Ook in de zakenwereld kan dit kruis van pas komen, bijvoorbeeld bij het runnen van een bedrijf met ethische en duurzame principes.

Kortom, het Juxtaposition Cross of Values is een bijzonder Incarnatie Kruis dat gericht is op het ontwikkelen van een diep begrip van waarden en principes. Mensen die dit kruis dragen, zijn toegewijd aan hun principes en waarden en hebben de kracht en de wil om hiervoor te strijden. Ze zijn eerlijk, integer en rechtvaardig en verwachten dit ook van anderen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat een Incarnatie Kruis precies is of ben je benieuwd naar de andere Incarnatie Kruizen? Neem dan een kijkje op deze pagina: 

Incarnatie Kruizen