Download jouw chart

Left Angle Cross of Alignment

Het Left Angle Cross of Alignment (27/28 | 19/33) is gericht op het bereiken van innerlijke uitlijning en het vinden van een diepere betekenis in het leven. Mensen die dit kruis dragen, hebben de potentie om zichzelf te verbinden met hogere waarden en principes.

Het kruis is samengesteld uit twee kanalen: het Kanaal van de Ontvangenis en het Kanaal van de Ziel. Het Kanaal van de Ontvangenis stelt individuen in staat om diep te ontvangen en te absorberen wat er om hen heen gebeurt. Dit geeft hen de mogelijkheid om innerlijke wijsheid en begrip te ontwikkelen. Het Kanaal van de Ziel daarentegen biedt een diep inzicht in het doel van het leven en helpt individuen om hun levenspad te vinden.

Mensen met het Left Angle Cross of Alignment hebben daarom de potentie om een dieper begrip te ontwikkelen van zichzelf en hun plaats in de wereld. Ze hebben de mogelijkheid om zich te verbinden met hogere principes en hun leven betekenisvol te maken. Ze hebben een diepgaand inzicht in de menselijke natuur en zijn in staat om anderen te inspireren en te leiden op hun eigen zoektocht naar uitlijning en betekenis.

De energie van dit kruis is gericht op het bereiken van innerlijke uitlijning en het vinden van een hogere betekenis in het leven. Dit betekent dat mensen met dit kruis de neiging hebben om te zoeken naar diepere betekenissen en waarheden in hun leven en om hun leven te wijden aan hogere doelen.

Dit Incarnatie Kruis is daarom zeer geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een dieper begrip van zichzelf en hun plaats in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan banen in de spirituele wereld, zoals een spiritueel leider of leraar, maar ook aan banen in de creatieve sector, waar het vinden van betekenis en uitlijning belangrijk is.

Kortom, het Left Angle Cross of Alignment is een bijzonder Incarnatie Kruis dat gericht is op het vinden van innerlijke uitlijning en het bereiken van een diepere betekenis in het leven. Mensen die dit kruis dragen, hebben de potentie om een dieper begrip van zichzelf en de wereld om hen heen te ontwikkelen en om hun leven te wijden aan hogere principes en doelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat een Incarnatie Kruis precies is of ben je benieuwd naar de andere Incarnatie Kruizen? Neem dan een kijkje op deze pagina: 

Incarnatie Kruizen