Download jouw chart

Over de auteur

Hi! Ik ben Iris van de Griendt, een 4/6 Manifesting Generator met emotionele autoriteit. 

Download jouw chart

Human Design Types

Wat betekent een Human Design energie type?

Human Design kent vijf energie types: Manifestor, Generator, Manifesting Generator, Projector en Reflector. De Human Design types geven aan hoe je energetisch gemaakt bent om met de minste weerstand het meeste succes in je leven te behalen. Het type geeft aan welke rol in het leven energetisch gezien het beste bij jou past. Human Design types zijn de fundering van Human Design. Bij elk type hoort een bepaalde strategie en door middel van het leven in lijn met jouw Human Design type en strategie zal je merken dat je al snel veel minder weerstand en veel meer kansen en mogelijkheden zal ervaren. Human Design type is het startpunt, wanneer je jouw type en strategie goed begrijpt kan je verder duiken in alle andere elementen van jouw Human Design chart.

Welk type Human Design ben ik?

Jouw type wordt bepaald door te kijken naar welke centers in jouw chart ingekleurd zijn en welke wit zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de connecties van jouw gekleurde centers. De twee belangrijkste centers om te bepalen welk type jij bent zijn het sacrale center en het keel center. Dit zijn de centers die bepalen of jij tot de “niet-energie types” of “energie types” behoort. De “energie types” zijn de Manifestors, Generators en Manifesting Generators, de “niet-energie types” zijn de Projectors en Reflectors. Vraag jij je nu af wat jouw Human Design type is? Gelukkig hoef je dat niet zelf te gaan uitzoeken, wanneer je jouw chart downloadt zal dit er automatisch bij komen te staan.

Manifestors

Manifestors hebben een open sacraal center, maar wel een gedefinieerd motor center die verbonden is met het keel center. Ongeveer 8.4 procent van de wereldbevolking is een Manifestor. Dit zijn de mensen die gemaakt zijn om dingen te initiëren, om de ideeën en inspiraties die zij hebben te delen met de wereld zodat andere mensen hier actie op kunnen nemen. Manifestors hebben een interne non-verbale creatieve flow. Dat wil zeggen dat zij ontzettend creatief zijn, maar dit niet altijd in woorden kunnen uitdrukken. Zij zijn degene die verandering en transformatie de wereld in brengen en zetten daarmee de andere types aan om op hun ideeën actie te ondernemen.

Het is voor Manifestors ontzettend belangrijk dat zij hun eigen ding kunnen doen. Het liefst werken zij ongestoord aan hun creatieve ingevingen. Zij houden er dan ook niet van wanneer andere mensen hun onderbreken of vertellen wat ze moeten doen. Wanneer hun creatieve flow wel verstoord wordt dan zullen zij al snel woede ervaren. Daarom is het belangrijk voor Manifestors dat zij andere mensen informeren over wat ze gaan doen. Op deze manier voorkomen ze namelijk dat ze gestoord worden tijdens hun creatieve flow.

Het volgen van hun creatieve flow is belangrijk. Daardoor zijn Manifestors over het algemeen niet gemaakt voor een traditionele 9 tot 5 baan. Wanneer zij die creatieve flow voelen willen ze aan de gang en wanneer deze er niet is, is het belangrijk dat zij hun rust pakken. Manifestors voelen vaak de druk om nieuwe dingen tot leven te brengen. Zij stralen een energie uit die ervoor zorgt dat andere mensen naar hun luisteren wanneer zij praten. Dit maakt Manifestors van nature een goede leider.

Generators

De Generators hebben een gedefinieerd sacraal center, maar geen motor center in verbinding met hun keel center. Ongeveer 31.6 procent van de wereldbevolking is een Generator. Generators zijn gemaakt om te werken. Zij beschikken over enorm veel levenskracht en energie. Dit zijn dan ook de mensen die de ideeën van de Manifestors omzetten in actie.

Doordat Generators ontzettend veel energie hebben zijn zij in staat om ergens een expert of specialist in te worden. Zij kunnen blijven leren, oefenen en studeren tot ze alles van een bepaald onderwerp weten. Het is belangrijk dat Generators doen wat ze leuk vinden. Juist doordat een Generator zo veel energie heeft, zien we vaak dat Generators van alles doen en ook vaak voor het karretje van andere mensen gespannen worden. Dit komt omdat mensen weten dat wanneer je een Generator vraagt om iets te doen, ze het ook zullen gaan doen en voor elkaar krijgen. Wanneer Generators voornamelijk dingen doen waar ze niet enthousiast van worden dan zullen zij zich constant vermoeid en uitgeput voelen. Het is dus voor een Generator belangrijk om te beseffen dat ook al heb je de energie om iets te doen, je het niet per se hoeft te doen.

Manifesting Generators

De Manifesting Generators zijn, zoals de naam al zegt, een combinatie van de Manifestors en Generators. Manifesting Generators hebben een gedefinieerd sacraal center en een motor center dat in verbinding staat met het keel center. Ongeveer 36.8 procent van de wereldbevolking is een Manifesting Generator. Net zoals de Generators zijn de Manifesting Generators degene die actie ondernemen. Echter doen zij dit op een wat lossere manier waarbij er meer ruimte is voor vrijheid en variatie.

Manifesting Generators hebben vaak meerdere passies. Zij willen meerdere dingen tegelijk doen en zullen altijd op zoek gaan naar de snelste manier om dingen voor elkaar te krijgen. Manifesting Generators hebben over het algemeen dan ook wat minder geduld dan de andere energie types. Hierdoor gaan ze soms iets te snel waardoor ze fouten maken en een stapje terug moeten doen. Het doen van meerdere dingen tegelijk is belangrijk voor Manifesting Generators omdat zij ontzettend veel energie hebben die ze ergens in kwijt moeten.

Het is belangrijk voor een Manifesting Generator om te beseffen dat niet alles wat ze doen een succes hoeft te worden. Soms moeten ze gewoon ergens hun energie in kwijt.  Net zoals de Generators moeten zij proberen om zo veel mogelijk dingen te doen waar ze enthousiast van worden. Voor een Manifesting Generator zijn dat vaak verschillende dingen.

Projectors

De Projectors hebben gedefinieerde centers in hun chart, maar het sacrale center is ongedefinieerd en ze hebben ook geen motor center in verbinding met het keel center. Ongeveer 22.1 procent van de wereldbevolking is een Projector.

Projectors zijn hier om de andere energie types te begeleiden, managen, coachen en richting te geven. Dit zijn dus mensen die gemaakt zijn om met andere mensen samen te werken. Projectors zijn in staat om andere mensen de juiste vragen te stellen. Om het potentieel van andere mensen te zien. En om aan te kunnen voelen wat iemand het beste kan doen om meer succes in het leven te behalen.

Vaak zien we dat Projectors kiezen voor een bepaalde niche waarin ze proberen (en het vaak ook lukt) om in de top van die niche te komen. Projectors behoren tot de niet-energie types. Dat wil niet zeggen dat ze geen energie hebben, maar ze hebben hier geen constante toegang toe. Projectors gaan vaak helemaal op in hun werk, maar hebben daarna dan wel voldoende tijd nodig om hun rust te pakken, te ontspannen en leuke dingen te doen.

Reflectors

De Reflectors hebben geen enkel center in hun chart gedefinieerd en behoren dan ook tot de niet-energie types. Ongeveer 1.1 procent van de wereldbevolking is een Reflector, een zeldzaam type dus. Doordat er zo veel openheid in de chart van een Reflector is nemen zij veel energie van andere mensen in hun op en versterken zij deze energie. Hierdoor is het voor hen extra belangrijk om zich te omgeven met de juiste mensen.

In je open centers leen je als het ware de energie van de mensen om je heen en versterk je deze. Dit zorgt ervoor dat ook een Reflector gewoon toegang kan hebben tot levenskracht energie, wilskracht, een sterke intuïtie etc, alleen is deze energie en de toegang daartoe niet constant. Reflectors zijn de mensen die we kunnen zien als een spiegel voor andere mensen. Zij reflecteren wat zij ervaren en geven daarmee aan wat wel en wat niet goed gaat. Daarnaast zorgt de openheid van een Reflector ervoor dat ze veel verschillende energieën zullen ervaren. Dit zorgt ervoor dat zij ontzettend veel kennis op kunnen doen en daardoor ook heel wijs zijn. Reflectors zijn maanwezens, zij zijn gevoelig voor de bewegingen van de maan en gedurende de maancyclus zullen zij zich dan ook steeds net iets anders voelen.

Ik herken me niet in mijn Human Design type?

De vijf Human Design types kan je dus zien als bepaalde categorieën. Maar het is belangrijk om te weten dat Human Design juist niet “in hokjes” denkt. Je type geeft aan welke rol energetisch gezien het beste bij jou past. Dit is echter alleen de basis. Het geeft een heel duidelijk beeld van wie jij in grote lijnen bent. Wanneer je verder jouw chart onderzoekt zal je zien hoe uniek jij bent als persoon. Dit verklaart ook waarom twee mensen hetzelfde Human Design type kunnen hebben, maar compleet verschillend zijn.

Wanneer jij je niet herkent in jouw Human Design type dan kan dit dus te maken hebben met alle andere onderdelen van jouw chart, maar het kan ook komen door conditionering. Stel jij bent een Projector, maar je bent opgevoed door Generator ouders in een gezin met Manifesting Generator broers en / of zussen dan is de kans groot dat je geconditioneerd bent door hun energieën. Wanneer dit het geval is, dan zal deconditioneren jou zeker helpen en zal jij je steeds meer in jouw Human Design type herkennen.

Wil jij meer weten over de verschillende Human Design types? Neem dan een kijkje bij ons een aanbod, zowel het persoonlijke boek als een reading zal je helpen om jouw type (en de rest van je design) beter te begrijpen.

Over de auteur

Hi! Ik ben Iris van de Griendt, een 4/6 Manifesting Generator met emotionele autoriteit. 

Download jouw chart