Download jouw chart

Ra Uru Hu

Ra Uru Hu was een mysticus en leraar die bekend werd als de grondlegger van Human Design. Human Design is een spirituele en wetenschappelijke methode die het leven van mensen kan verbeteren. Het is gebaseerd op een combinatie van oude kennis en moderne wetenschap. Hij werd geboren als Robert Allan Krakower in 1948 en overleed in 2011. In dit artikel zullen we zijn leven, zijn ontdekking van Human Design, de belangrijkste concepten van Human Design en hoe het kan worden gebruikt om ons leven te verbeteren bespreken.

Het leven van Ra Uru Hu

Ra Uru Hu werd geboren in Montreal, Canada, en groeide op in een joodse familie. Hij studeerde af aan de Universiteit van British Columbia in Vancouver met een diploma in de journalistiek en begon zijn carrière als journalist en schrijver. In de jaren zeventig maakte hij een spirituele reis naar Ibiza, Spanje, waar hij een ontmoeting had met een man genaamd “De Vrouw van het Raster”, die hem vertelde over zijn eigen ontdekking van een nieuwe manier om de menselijke psyche te begrijpen. Hij was gefascineerd door deze ervaring en begon zijn eigen onderzoek te doen naar de aard van de menselijke psyche.

In de jaren tachtig verhuisde Ra naar Canada en begon te werken als creatief directeur in de reclame-industrie. Maar hij bleef zich ook richten op zijn onderzoek naar de menselijke psyche en begon een reeks ongebruikelijke ervaringen te hebben. Hij beschreef deze ervaringen als ‘transmissies’ of ‘downloads’ van informatie, die hij later zou gebruiken om Human Design te ontwikkelen.

De ontdekking van Human Design

In 1987 had Ra een intense ervaring die hij beschreef als een ‘geleide meditatie’. Tijdens deze ervaring kreeg hij een volledig beeld van wat later Human Design zou worden. Hij beweerde dat hij de informatie niet zelf had bedacht, maar dat het aan hem was ‘geopenbaard’. Hij geloofde dat deze informatie afkomstig was van een hogere bron, die hij de “Kracht” noemde. Ra beschouwde zichzelf niet als de uitvinder van Human Design, maar eerder als de boodschapper van de informatie.

Ra Uru Hu werkte vervolgens aan het ontwikkelen van Human Design en begon deze kennis te delen met anderen. Hij publiceerde zijn eerste boek over Human Design in 1992 en begon te reizen om workshops en lezingen te geven. In de jaren negentig groeide de populariteit van Human Design en begonnen steeds meer mensen het te gebruiken als een middel om hun leven te verbeteren.